Ngành học mới

Ngành học mới

22:40 11/03/2007 0

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại

Thêm ngành Tài chính ngân hàng (khối A, D), Hệ thống thông tin kinh tế (A, D), Anh văn (D).