Nghề chăm sóc người bệnh - Bài 2: Những cảnh đời trong bệnh viện

Nghề chăm sóc người bệnh - Bài 2: Những cảnh đời trong bệnh viện

23:39 24/08/2009 0

Rất nhiều người chăm sóc người bệnh (CSNB) lúc đầu đến với công việc này chỉ với mục đích mưu sinh, nhưng dần dà họ gắn bó với nghề bởi tình thương giữa con người với con người, nhất là khi chứng kiến những cảnh đời lúc xế chiều của người bệnh... Nghe đọc bài