Người chết cứu người sống

Người chết cứu người sống

09:05 10/09/2014 0

Chết là hết. Nhưng có những người khi chết đi họ vẫn có còn ích cho xã hội, thân xác họ trước khi tan vào cát bụi đã góp phần vào sự phát triển của y học, phục vụ cho việc cứu người.