Người kể chuyện làng

Người kể chuyện làng

23:34 12/10/2008 0

* Kỳ 1: Tôi là Trọng Công... Hầu hết các làng quê nước ta có một loại nhân vật rất giống những người hát rong trong các vở kịch cổ Hy Lạp. Những "người hát rong" đó thường sống rất lâu trong ký ức của mọi người. Có người như là pho từ điển của làng, có những người mang một biệt tài nổi trội...  Văn hóa làng đã sinh ra họ, chừng nào văn hóa làng còn thì họ còn. Loạt bài này nói về những con người như thế.