Nhận bệnh để… chuyển

Nhận bệnh để… chuyển

00:17 22/09/2009 0

Quy định mới về bảo hiểm y tế bắt buộc người bệnh phải đến khám chữa ban đầu tại các bệnh viện quận, huyện. Nhưng ngay tại TP.HCM hệ thống các bệnh viện quận, huyện thiếu đủ thứ, từ máy móc đến bác sĩ nên công việc chính của các bệnh viện này là nhận bệnh, khám sơ và... chuyển viện!