Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt - Kỳ 1

Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt - Kỳ 1

01:02 22/08/2011 0

Mỗi ngày, có hàng trăm người Việt đổ qua Campuchia đánh bạc tại các casino ngay sát biên giới với VN và hầu hết họ đều thông qua chân rết của các băng nhóm chiêu dụ con bạc.