Những chiêu lừa bạc tỉ

Những chiêu lừa bạc tỉ

23:57 01/02/2010 0

Thủ đoạn lừa trong những câu chuyện mà chúng tôi lần lượt kể đến rất muôn hình vạn trạng, diễn ra âm thầm trong cuộc sống hằng ngày và vẫn khiến nhiều người “sập bẫy”, phải tán gia bại sản mà nhiều khi không biết kêu ai!   Nghe đọc bài