Những chú lùn vượt lên chính mình - Kỳ 2: Anh em nhà “chín tấc”

Những chú lùn vượt lên chính mình - Kỳ 2: Anh em nhà “chín tấc”

10:53 15/01/2009 0

Dáng nhỏ bé, lúc thì ông lấy mấy khúc tre ra sân vót nứa, đan những tấm phên làm hàng rào quanh nhà, lúc lại cố nhấc hai cái chân lên bậc thềm vào nhà thu dọn. Đó là ông Hoàng Văn Hóa - “thầy lùn anh” trong ngôi nhà có hai người lùn ở làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông năm nay đã bước sang tuổi 59.