Những chuyên án L-V: Dựng lá chắn thép cho vùng nội địa

Những chuyên án L-V: Dựng lá chắn thép cho vùng nội địa

01:40 05/05/2011 0

Theo các trinh sát nội tuyến dày dạn, muốn bắt gọn tội phạm ma túy không còn cách nào khác là phải lần ra hang ổ của bọn chúng, trà trộn vào đó để bí mật hành động. “Nếu mà ngồi ở phía ta để chờ thì chẳng bao giờ bắt được, hoặc nếu bắt thì cũng là loại cò con”, một trinh sát nhấn mạnh.