Công khai xử lý để “dẹp” sách nhiễu

Công khai xử lý để “dẹp” sách nhiễu

03:01 14/05/2012 0

Một trong những giải pháp để chấn chỉnh trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính (CCHC) thời gian tới là phải làm tốt quy định tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về thái độ thực thi công vụ và công khai việc xử lý, giải quyết các kiến nghị đó cho dân biết.

Bổ túc hồ sơ và... cứ chờ !

Bổ túc hồ sơ và... cứ chờ !

03:16 11/05/2012 0

Trong khi các cơ quan chức năng luôn báo cáo những con số khá đẹp về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thì thực tế nhiều người dân vẫn bị hành tới bến...

Những “cửa quan” hành dân: Chờ đợi và về không

Những “cửa quan” hành dân: Chờ đợi và về không

03:19 09/05/2012 0

Đăng ký họ tên, chờ đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng chỉ mong được gặp đại biểu dân cử vài phút để đưa đơn khiếu nại mà chưa chắc đã được gặp, cũng không biết bao giờ thì đến lượt mình…

Những “cửa quan” hành dân

Những “cửa quan” hành dân

03:53 07/05/2012 0

Buộc photo lại giấy tờ đã có sẵn với mức phí cao hơn gấp 10 lần bên ngoài chỉ vì photo chiều dọc mà không phải chiều ngang; không chịu trả sổ đỏ cho hộ A chỉ vì hộ B chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước; tiếp nhận hồ sơ với ngày hẹn trả vô thời hạn… là chuyện vẫn đang xảy ra với người dân khi có việc phải tìm tới “quan” phường.