Những nghiên cứu gắn với đời thường

Những nghiên cứu gắn với đời thường

03:00 24/02/2014 0

Không muốn những nghiên cứu của mình bị 'trùm chăn, phủ bụi', ngày càng có nhiều sinh viên, nhóm bạn trẻ chủ động tìm tòi để đưa những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo phục vụ cuộc sống.