Những quyết sách thiếu thuyết phục

Những quyết sách thiếu thuyết phục

03:21 29/01/2013 7

Khi góp ý xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, các chuyên gia tâm huyết cho rằng giáo dục nước ta không chỉ lạc hậu so với thế giới, mà lo ngại hơn là đang đi không đúng hướng.