Hồ sơ Do thám - Mặt trận mới của WikiLeaks

Hồ sơ Do thám - Mặt trận mới của WikiLeaks

13:20 02/12/2011 0

(TNO) WikiLeaks đã công bố danh tính 160 công ty, bao gồm các tập đoàn lớn như Alcatel-Lucent, Northrop Grumman và Siemens, bị tổ chức này cáo buộc bán công nghệ do thám hàng loạt, trong đó có một số được các chế độ hà khắc ở Trung Đông sử dụng.