Nông dân làm ăn lớn - Kỳ 5: Thầy giáo làng tạo giống lúa mới

Nông dân làm ăn lớn - Kỳ 5: Thầy giáo làng tạo giống lúa mới

06:14 10/07/2015 0

Hồng Ngọc Óc Eo là giống lúa mới ra đời vài năm gần đây và đã nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng nhờ chất lượng thơm ngon đặc biệt. Cha đẻ của giống lúa trên là ông thầy giáo trường làng Danh Văn Dưỡng ở thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang).

Nông dân làm ăn lớn: Trồng 900 ha thanh long

Nông dân làm ăn lớn: Trồng 900 ha thanh long

06:00 06/07/2015 0

Là người đầu tiên phát triển trái thanh long trở thành sản phẩm hàng hóa từ năm 1988, trong suốt 27 năm qua, ông Trần Ngọc Hiệp luôn là người dẫn đầu trong ngành này.