Nông sản oằn lưng cõng phí

Nông sản oằn lưng cõng phí

03:05 24/07/2012 0

Qua nhiều khâu trung gian, 4 - 5 loại phí không chính thức, 3 phí kiểm dịch khiến giá một quả trứng từ trại nuôi tới chợ lẻ bị đẩy giá lên gấp đôi.