Nữ biệt động kiệt xuất Lê Hồng Quân - Kỳ 1: Tuổi thơ dữ dội

Nữ biệt động kiệt xuất Lê Hồng Quân - Kỳ 1: Tuổi thơ dữ dội

23:57 21/12/2008 0

Chị Lê Hồng Quân, người kế tục Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng nắm giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn nữ biệt động hoạt động giữa lòng Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh ác liệt khi mới tròn 21 tuổi. Trái tim yêu thương và lòng quả cảm của chị đã trở thành một tượng đài trong lòng đồng đội và nhiều người khác.