Phá nát vịnh Nha Trang

Phá nát vịnh Nha Trang

11:00 16/07/2013 13

Là một trong những vịnh đẹp của thế giới, danh thắng quốc gia và là linh hồn của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa… thế nhưng vịnh Nha Trang đang bị xâm hại bởi việc san, lấp, lấn biển…