Phụ huynh sợ đại diện phụ huynh

Phụ huynh sợ đại diện phụ huynh

11:00 30/09/2013 46

Thay vì là một tổ chức để bảo vệ quyền lợi, chia sẻ, làm cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường thì nay, với những gì diễn ra, ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường đang có những xung đột lợi ích với đông đảo phụ huynh.