‘Phù phép’ xe phế liệu

‘Phù phép’ xe phế liệu

09:00 09/06/2014 7

Theo quy định, các lô xe gắn máy không giải quyết đăng ký, được mua qua đấu giá phải cắt rời thành sắt phế liệu, hủy số khung, số máy... Nhưng chủ hàng đã “phù phép”, lấy xe vẫn còn nguyên chiếc ra khỏi kho và bán bất hợp pháp...