"Phù thủy" luyện vàng - Bài 1: Tôi đi bắt "heo vàng"

"Phù thủy" luyện vàng - Bài 1: Tôi đi bắt "heo vàng"

00:01 04/12/2006 0

Không lên rừng xuống bể, cũng không phải đào hầm lò, sàng đãi ở những nơi thâm sơn cùng cốc; ở ngay thành phố, ngày ngày vẫn có một đội quân tủa đi khắp nơi để tìm vàng. Không đâu xa, "hầm vàng mỏ bạc" của họ nằm ngay tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc.