Sài Gòn chiêu nạp nhân tài - Bài 2: "Thuyết khách"

Sài Gòn chiêu nạp nhân tài - Bài 2: "Thuyết khách"

23:49 24/10/2005 0

Điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa một văn phòng giới thiệu việc làm và một công ty môi giới, tư vấn nhân sự cấp cao là tính chuyên nghiệp. Ở những công ty này, có nhiều phòng ban riêng để đánh giá, kiểm tra, tư vấn về năng lực của ứng viên cho các công ty khách hàng. Đặc biệt, mỗi công ty lại có những kênh riêng để khai thác thông tin cũng như các bí quyết, kỹ thuật độc đáo để "săn" ứng viên cao cấp.

Sài Gòn chiêu nạp nhân tài

Sài Gòn chiêu nạp nhân tài

22:20 23/10/2005 0

Thị trường nhân lực cao cấp Sài Gòn đã và đang liên tục trải thảm đỏ mời gọi nhân tài. Ở đó có những mức lương cao ngất ngưởng, những "giám đốc - ngôi sao" được thèm khát trên thị trường nhân lực cao cấp Việt Nam. Bằng những bí quyết, kỹ thuật chinh phục khéo léo, các ứng viên đã bị thuyết phục để dời vị trí, chuyển qua những vị trí hấp dẫn hơn về tiền bạc, cơ hội thăng tiến. Người làm công việc "thuyết khách" này là các chuyên gia tư vấn nhân sự cấp cao. Nói theo cách "đời" nhất, họ làm nghề "săn đầu người".