Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 3: Bát nháo chuyện buôn cổ vật

Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 3: Bát nháo chuyện buôn cổ vật

03:40 20/02/2013 0

Những người có trách nhiệm tại địa phương đã làm mọi cách để “giải cứu” nhiều cổ vật Óc Eo khỏi đường dây buôn bán. Thế nhưng, bản thân họ lại chẳng thể yên tâm khi giao cổ vật cho một đơn vị khác.

Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 2: Chiếm lấy cổ vật nhà chùa

Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 2: Chiếm lấy cổ vật nhà chùa

03:35 19/02/2013 0

Những món cổ vật Óc Eo thời gian dài ít ai để mắt tới bỗng được kêu giá bằng cả gia tài. Nhiều hiện vật ra đi trong sự nhận thức mơ hồ của người sở hữu và trở thành món hàng béo bở của các tay buôn.