Sinh viên thờ ơ với thư viện

Sinh viên thờ ơ với thư viện

23:56 20/10/2010 0

Thư viện (TV) cũ kỹ, thiếu thốn tài liệu, sinh viên (SV) không lui tới còn có lý do. Tại các trường ĐH lớn, nơi có TV hiện đại, chất lượng tốt cũng không thu hút được SV.

Thư viện chưa đáp ứng cho sinh viên

Thư viện chưa đáp ứng cho sinh viên

17:23 19/10/2010 0

Một số trường vẫn còn  thư viện (TV) cũ kỹ, lạc hậu nhưng cũng khá nhiều trường có TV hoành tráng, hiện đại. Nhưng cả hai đều không đáp ứng được nhu cầu học tập thật sự của SV.