Sniper, kẻ gieo rắc sợ hãi - Kỳ 2: Những cái chết vô hình

Sniper, kẻ gieo rắc sợ hãi - Kỳ 2: Những cái chết vô hình

22:39 03/12/2009 0

Lịch sử thế giới vẫn chưa ghi lại đầy đủ công lao của đội quân bắn tỉa. Bắn tỉa - từ nguyên thủy là xạ thủ (marksman). Thực tế từ những năm 1770, động từ “to snipe” - đi săn chim dẽ giun (loài chim lội nước, mỏ dài có tên tiếng Anh là snipe) đã được binh sĩ Anh đóng tại Ấn Độ sử dụng. Từ đây nảy sinh ra danh từ sniper mà chúng ta biết ngày nay: người bắn tỉa.

Sniper (*), kẻ gieo rắc sợ hãi - Kỳ 1: Nữ xạ thủ nguy hiểm nhất thế giới

Sniper (*), kẻ gieo rắc sợ hãi - Kỳ 1: Nữ xạ thủ nguy hiểm nhất thế giới

01:16 03/12/2009 0

Cụm từ “bắn tỉa” hay nhắc người ta liên tưởng đến các vụ ám sát. Thời trước, hai phát đạn khô khốc đoạt mạng John F.Kennedy ngày 22.11.1963. Mới đây, hàng triệu dân Mỹ hoảng loạn trước kẻ bắn tỉa giết người hàng loạt ở Washington DC, Maryland và Virginia (2002). Nhưng chỉ hiểu về bắn tỉa có thế thôi thì chưa đủ...