Sức mua càng kích càng yếu

Sức mua càng kích càng yếu

03:40 25/12/2012 0

Thời điểm này mọi năm thường là cao điểm tiêu thụ, mua sắm của người dân, thế nhưng năm nay, tình trạng ế ẩm đang xảy ra khắp nơi dù các siêu thị, doanh nghiệp đã tìm đủ cách kích cầu.