Tái cơ cấu nông nghiệp: Tránh rập khuôn, phong trào

Tái cơ cấu nông nghiệp: Tránh rập khuôn, phong trào

03:00 07/09/2013 0

Trả lời phỏng vấn của PV Thanh Niên, GS-TS Võ Tòng Xuân (ảnh), cho rằng để tái cơ cấu nông nghiệp thành công, cần phải chuyển tư duy chỉ biết làm lúa sang tư duy sản xuất theo nhu cầu thị trường. Ông nói: