Tam giác vàng và đường dây ma túy xuyên quốc gia - Kỳ 3: Cuộc chiến đến hồi kết thúc?

Tam giác vàng và đường dây ma túy xuyên quốc gia - Kỳ 3: Cuộc chiến đến hồi kết thúc?

21:58 28/09/2005 0

Không chỉ chuyển qua xuất bột trắng sang Trung Quốc, nơi sức tiêu thụ không ngừng gia tăng, bọn buôn bán ma túy còn đa dạng hóa việc cung cấp bằng cách sản xuất các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là metamphetamine, trong những phòng thí nghiệm đặt tại các vùng núi Myanmar dưới sự bảo vệ của đội quân riêng của chúng.

Tam giác vàng và đường dây ma túy xuyên quốc gia

Tam giác vàng và đường dây ma túy xuyên quốc gia

22:03 26/09/2005 0

Những cuộc bố ráp trấn áp tội phạm ma túy ngày càng được tăng cường trong toàn khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan. Thế nhưng, những kẻ mua bán ma túy tại vùng Tam giác vàng vẫn không hề lùi bước. Những cuộc truy bắt lớn gần đây cho thấy việc triệt phá tận gốc thuốc phiện trong vùng Tam giác vàng vẫn chỉ là một ước muốn, và những kẻ buôn bán thứ hàng chết người này ngày càng quỷ quyệt hơn.