Tấn công thủ tục hành dân: Đội nắng để chờ...

Tấn công thủ tục hành dân: Đội nắng để chờ...

01:23 16/11/2009 0

Tại TP.HCM, Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) vẫn bị dân than phiền, mặc quy trình cấp phép đăng ký thành lập DN    từ 15 ngày (nếu đến trực tiếp) và 7 ngày nếu đăng ký qua mạng, nay đã giảm xuống còn có 5 ngày.

Tấn công thủ tục hành dân

Tấn công thủ tục hành dân

01:14 16/11/2009 0

Thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực hiện vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, ngày 10.1.2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  30/QĐ – TTg phê duyệt Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án này. Nghe đọc bài