Tấn công tội phạm giáp tết - Kỳ 2: Nhập nha gia tăng

Tấn công tội phạm giáp tết - Kỳ 2: Nhập nha gia tăng

08:40 07/01/2014 4

Những ngày cận tết, người dân thành phố tất tả đi thu tiền hàng, trả nợ, lãnh thưởng; bận bịu công việc nên lơ là chuyện giữ xe cộ, nhà cửa hoặc khóa cửa về quê ăn tết… Đây là cơ hội vàng cho bọn trộm, cướp “ăn hàng”.