Tết gia đình Việt: Đồng thuận thay áp đặt

Tết gia đình Việt: Đồng thuận thay áp đặt

03:20 05/02/2013 0

Nói về những thay đổi của mô hình gia đình hiện đại, PGS-TS Vũ Mạnh Lợi, Trưởng phòng Gia đình, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội VN, nhận định: Khuôn mẫu hôn nhân và gia đình VN đang trong quá độ chuyển biến từ mô hình truyền thống sang mô hình hôn nhân và gia đình hiện đại.