Muốn làm cỡ nào cũng được!

Muốn làm cỡ nào cũng được!

01:35 16/11/2010 0

Lực lượng công an đã nỗ lực trấn áp “bão” đêm, đồng thời làm việc với các chủ lò yêu cầu cam kết không độ xe. Nhưng trước hấp lực của đồng tiền, nhiều chủ lò vẫn nhận xe để độ.