Xây Văn Miếu, lập Quốc Tử Giám...

Xây Văn Miếu, lập Quốc Tử Giám...

23:58 05/08/2010 0

Tháng 7.1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long. Khi thuyền vừa cập bến, nhà vua thấy rồng vàng hiện lên thuyền ngự, do đó đã đặt tên là kinh đô Thăng Long (nghĩa là Rồng bay), tức Hà Nội ngày nay. Sau đó, ông cho xây dựng kinh thành to lớn đàng hoàng, nhân dân các nơi đổ về làm ăn sinh sống. >>  Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn