Thảo dược Thất Sơn - Kỳ 1: Phố… thuốc núi

Thảo dược Thất Sơn - Kỳ 1: Phố… thuốc núi

10:10 24/04/2013 0

Phố… thuốc núi nằm sát chân núi Trà Sư (khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang). Chỉ có 5 hộ (mỗi hộ vài ba cửa hàng) kinh doanh ngành hàng này mà mùi thơm của thảo dược lan tỏa ngạt ngào khắp phố.