Theo dấu Sơn Nam - Kỳ 6: Đi tìm mùa len trâu

Theo dấu Sơn Nam - Kỳ 6: Đi tìm mùa len trâu

00:25 15/06/2013 0

Chết trong mùa nước nổi là cái chết hành xác, tức tưởi. Trong con nước chụp trắng trời, sâu mấy thước không thể đào huyệt chôn người chết, thân chủ dùng cây nọc cắm xóc tréo để treo thây lên hay neo dưới nước chờ nước giựt...

Theo dấu Sơn Nam - Kỳ 2: Cây huê xà bí ẩn

Theo dấu Sơn Nam - Kỳ 2: Cây huê xà bí ẩn

00:10 11/06/2013 1

Cây huê xà là cây gì? Có thật hay bịa đặt? Nó có lợi hay có hại? Câu hỏi ấy luẩn quẩn trong tâm trí biết bao người yêu thích Sơn Nam về loài cây bí ẩn trị rắn độc.

Theo dấu Sơn Nam: Đi tìm “Con trích ré”

Theo dấu Sơn Nam: Đi tìm “Con trích ré”

03:55 10/06/2013 1

Sinh thời, nhà văn Sơn Nam luôn được nhiều người thắc mắc những chuyện ông viết có thiệt hay hư cấu. Ông chỉ cười, nụ cười hàm chứa nhiều ẩn ý. Lần theo vết chân của ông, chúng tôi tìm thấy biết bao điều thú vị...