Thiên đường của voi

Thiên đường của voi

22:31 10/10/2010 0

Bị con người hành hạ, lợi dụng rồi lại bị bỏ mặc không thương tiếc, những con voi ở Thái Lan cuối cùng cũng có một chốn bình yên.