Thợ hồ “mùa xây dựng” - Bài 2: Mánh mung đời thợ

Thợ hồ “mùa xây dựng” - Bài 2: Mánh mung đời thợ

18:59 13/08/2009 0

“Cò” báo Chưa tin rằng vào thời điểm này kiếm thợ hồ khó như vậy, chúng tôi tự tách ra đi tìm chứ không dựa vào những hiểu biết và quan hệ của những người thợ đã gặp. Mua một tờ báo có chuyên trang quảng cáo mảng xây dựng, sửa chữa. Hóa ra, thợ hồ cũng tự đăng quảng cáo nhan nhản, nội dung rất hấp dẫn, đọc xong bảo đảm ai kẹt thợ sẽ mê liền.