Bao giờ hết sống chung với ngộ độc thực phẩm?

Bao giờ hết sống chung với ngộ độc thực phẩm?

23:56 12/03/2009 0

Nhiều bức xúc về công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã được các đại biểu đặt ra trong buổi làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM với Trung tâm y tế dự phòng TP hôm qua.