Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ cuối)

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ cuối)

09:27 23/08/2007 0

Bài toán khó của các cấp chính quyền Ở nông thôn ĐBSCL hiện nay, hầu hết số người  đem hết đất đai đi cầm cố để đổi nghề nhưng thất bại, trở về quê, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê làm mướn, vì vậy cuộc sống của họ rất khó khăn.

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 3)

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 3)

11:19 21/08/2007 0

Những nông dân... triệu phú "Có người đem đất đi cầm cố, tất yếu có người nhận cầm cố. Đó là qui luật. Hầu hết, những người nhận cầm cố cũng chỉ là nông dân, cũng có xuất phát điểm như những người đem đất đi cầm cố...". Đó là nhận xét của hầu hết các cán bộ trong ngành nông nghiệp ở các tỉnh ĐBSCL. Vậy tại sao cũng là nông dân, nhưng họ có tiền để nhận cầm cố?!

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 2)

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 2)

15:53 19/08/2007 0

Xóm không chủ quyền” Cũng là cầm cố, nhưng những người dân nơi này lại đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) “cầm” (thế chấp) cho Ngân hàng. Ban đầu vài hộ, riết thấy lãi  suất “rẻ” nên ồ ạt đem đi cầm và từ đó chết danh: "xóm không sổ đỏ” hay "xóm không chủ quyền"… Vậy, đây có phải là xóm của những hộ nông dân nghèo (?!).

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 1)

Chuyện về những nông dân cầm cố đất ở ĐBSCL (Kỳ 1)

14:23 17/08/2007 0

Nhiều người cho rằng, việc cầm cố đất đai của nông dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất phát từ chỗ phải chịu thiên tai lũ lụt, mùa màng thất bát, đất nhiễm phèn, nhiễm mặn…Vậy, đây có phải là nguyên nhân chính? Đi sâu vào vấn đề này, PV Thanh Niên Online đã vỡ lẽ ra nhiều điều…