Ngân hàng đầu tiên cho dùng căn cước công dân nộp, rút tiền tài khoản ngân hàng

Ngân hàng đầu tiên cho dùng căn cước công dân nộp, rút tiền tài khoản ngân hàng

09:36 18/05/2022 1
#căn cước công dân

Ngân hàng TMCP Bản Việt triển khai hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ có tính năng nộp, rút tiền mặt bằng Căn cước công dân (CCCD). Máy đầu tiên đặt tại TPHCM và sẽ triển khai các tỉnh thành phố khác trong tháng 5.