Titan ở Việt Nam - Kỳ 2: Công nghệ khai thác

Titan ở Việt Nam - Kỳ 2: Công nghệ khai thác

00:02 30/01/2008 0

Thỉnh thoảng tại những trảng cát trắng rộng lớn như sa mạc, chúng ta bắt gặp những giàn vít xoắn khổng lồ dưới nắng chói chang, đó là công nghệ khai thác mới của Việt Nam.