Tôi làm công nhân vệ sinh bệnh viện (Bài 2)

Tôi làm công nhân vệ sinh bệnh viện (Bài 2)

15:14 23/09/2009 0

Bài 2: Làm cực, lương “bèo” Mặc dù làm việc vất vả, trong môi trường độc hại, nhưng những gì công nhân vệ sinh trong bệnh viện nhận được là quá bèo bọt. Nghe đọc bài