Tôn nhái tràn ngập miền quê

Tôn nhái tràn ngập miền quê

08:35 17/06/2015 0

Tại Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, từ đầu hè đến nay lượng tôn tiêu thụ mạnh. Chính vì vậy, tôn giả, tôn kém chất lượng xuất hiện nhiều, giá cả nhiễu loạn.