Bảo mật thông tin cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Bảo mật thông tin cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

01:21 02/04/2009 0

Hôm qua 1.4, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) đã được triển khai. Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu dân số (Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) cho biết điều tra về nhà ở trong cuộc TĐT này nhằm nắm những thông tin cơ bản về sở hữu nhà như tỷ lệ người được sở hữu tư nhân, người ở chung cư, nhà tập thể, nhà thuê; diện tích nhà ở trung bình của người dân; sự khác nhau về diện tích ở của người dân các vùng miền...

Ngày 1.4.2009 sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 1.4.2009 sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở

23:15 01/11/2008 0

Tại cuộc họp báo của Chính phủ, đại diện Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2009.

Tổng điều tra dân số và nhà ở

Tổng điều tra dân số và nhà ở

00:19 12/07/2008 0

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được tổ chức, bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 1.4.2009, thời gian thu thập số liệu kéo dài trong 15 ngày.

Ngày 1.4.2009: Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 1.4.2009: Tổng điều tra dân số và nhà ở

16:25 09/08/2007 0

(TNO) Để có cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2000 - 2010 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ thị số 19 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009.