Quy hoạch vùng đô thị để giãn dân

Quy hoạch vùng đô thị để giãn dân

23:53 15/05/2010 0

Quyết định Quy hoạch vùng đô thị TP.HCM với ý nghĩa chiến lược phát triển hàng loạt đô thị vệ tinh tại 8 tỉnh, thành phía Nam là một bước đột phá lớn, có ảnh hưởng rất sâu rộng đến vấn đề dịch chuyển dân cư.

Áp lực nhà ở, môi trường

Áp lực nhà ở, môi trường

00:04 15/05/2010 0

Sở Xây dựng TP.HCM tính toán, từ năm 2011 phải xây dựng được 7-8 triệu m2 nhà ở mới đáp ứng về chỗ ở cho cư dân đô thị. Tuy nhiên, hiện tại áp lực về nhà ở vẫn còn đè nặng bởi dân số tăng quá nhanh.