Trộm cát ngang nhiên lộng hành

Trộm cát ngang nhiên lộng hành

03:30 29/06/2013 4

Dù bị truy quét gắt gao, nhưng những đội quân trộm cát vẫn ngày đêm hoành hành, hoạt động ngày càng quy mô, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.