“Trọng tài” kim cương - Bài 1: Nghề căng thẳng

“Trọng tài” kim cương - Bài 1: Nghề căng thẳng

23:33 08/02/2009 0

Những "trọng tài" kim cương âm thầm làm việc. Họ kiểm tra, đánh giá, phân biệt kim cương, các loại đá quý. Nếu được tiếp xúc một lần, gặp những gương mặt luôn thận trọng và... lạnh như đá của họ thì cũng phải thông cảm, bởi nhiều lý do...   Mời nghe đọc bài