Trung Quốc trị quan tham: Ông nghị ra tòa

Trung Quốc trị quan tham: Ông nghị ra tòa

22:39 09/05/2010 0

Trong chiến dịch bài trừ tham nhũng do chính quyền Bắc Kinh thực hiện, hàng loạt quan tham từ trung ương tới địa phương đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật trong 4 tháng đầu năm 2010.