Trường nào cũng nhận là đại học nghiên cứu

Trường nào cũng nhận là đại học nghiên cứu

03:49 19/02/2013 0

Theo quy định của luật Giáo dục đại học, bắt đầu từ năm nay các trường sẽ được phân thành 3 tầng đại học gồm: nghiên cứu, ứng dụng, thực hành. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các trường vẫn chưa có định hướng rõ ràng, thậm chí rất nhiều trường đi ngược so với thực lực.