Ưu tiên tuyển sinh thế nào để công bằng?

Ưu tiên tuyển sinh thế nào để công bằng?

11:15 15/07/2013 7

Việc cộng điểm ưu tiên thi tuyển sinh ĐH, CĐ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và rất nhiều diện ưu tiên khác đang gây xôn xao dư luận trong tuần qua đã giúp chúng ta có dịp nhìn nhận lại chính sách ưu tiên này.