Vang bóng một thời: Thanh Hải - Vua Tao Đàn câu cá hưởng già

Vang bóng một thời: Thanh Hải - Vua Tao Đàn câu cá hưởng già

00:49 15/04/2010 0

Tôi mê Thanh Hải từ vở cải lương Cây sầu riêng trổ bông qua vai anh bộ đội Lê Kim Hùng ca rất hay. Cây sầu riêng trổ bông ăn khách trong thập niên 80, khiến Thanh Hải đi đâu cũng được réo tên Lê Kim Hùng bên cạnh biệt danh “Vua Tao Đàn” lừng lẫy trước giải phóng.    Mời nghe đọc bài

Vang bóng một thời: Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Vang bóng một thời: Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

23:56 11/04/2010 0

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.  Mời nghe đọc bài